Zumba que Zumba : CmG7CmC7FmG7FmCmG7Cm
% % % % % %
Zumba que Zumba versión 1 : CmG7CmGm7b5C7FmC7FmD7GFmCmG7CmEbG7Cm
𝄆 % 1. % 𝄇 2.

Cuatrify: Tu portal del cuatro venezolano

Aprende con nosotros acordes, canciones y ritmos